Nhảy đến nội dung

ĐH Hoa Sen thông báo chính sách học phí, thu học phí hệ Đào tạo trực tuyến năm 2022

Trường Đại học Hoa Sen thông báo đến Quý phụ huynh và tân sinh viên chính sách học phí, thu học phí hệ Đào tạo trực tuyến (ĐHTX) năm học 2022- 2023 như sau:

I. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, THU HỌC PHÍ

1.1 Áp dụng mức học phí hệ Đào tạo trực tuyến năm học 2022-2023 cố định trong suốt khóa học chính khóa (theo lộ trình mẫu).

Sau thời gian học chính khóa, SV đăng ký các môn học chưa học theo đúng lộ trình mẫu, sẽ đóng các khoản học phí áp dụng theo biểu học phí được công bố trong năm hiện hành.

SV đăng ký học lại trách nhiệm đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký và mức học phí được tính là học phí của năm học kế tiếp.

1.2. SV phải đóng hoàn tất học phí của học kỳ 1 năm học 2022-2023 ngay khi làm thủ tục nhập học.

1.3. Áp dụng chính sách hỗ trợ Phụ huynh vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng, nhà trường hỗ trợ phí chuyển đổi cho lần thanh toán đầu tiên.

II. THÔNG TIN MỨC HỌC PHÍ THEO LỘ TRÌNH MẪU HỌC KỲ I (2022-2023)

Căn cứ chương trình đào tạo, lộ trình mẫu của các ngành trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023; Nhà trường thông báo về mức học phí của các ngành học như sau:

STT Tên ngành Tổng môn Tổng học phí (ĐVT: VNĐ)
1 Ngôn ngữ Anh 4 6,000,000
2 Công nghệ thông tin 4 4,500,000
3 Quản trị kinh doanh 4 6,000,000

Lưu ý: SV đã đóng học phí nhập học với mức tạm thu, phần chênh lệch dư so với mức học phí trên sẽ kết chuyển sang học kỳ kế tiếp.

 

III. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

3.1. Thời hạn: Theo Thư mời nhập học.

3.2. Hình thức đóng học phí nhập học:

Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức đóng như sau:

a. Đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi đến làm thủ tục nhập học tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Ngân hàng MSB, với thông tin:

b. Tên người thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

c. Số tài khoản:               040.0101.0091963

d. Tên ngân hàng:           MSB CN-TP. Hồ Chí Minh

e. Nội dung: “Nhập học ĐHHS, họ tên SV, MSSV, đóng học phí nhập học HK I”

f. Đóng học phí bằng tiền mặt/ quẹt thẻ POS khi nộp thủ tục nhập học:Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình học:  Đóng tại các Chi nhánh Ngân hàng theo quy định của nhà trường.