Nhảy đến nội dung

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin luôn được cập nhật thường xuyên theo sự phát triển không ngừng của lĩnh vực công nghệ nhằm đào tạo, phát triển các kỹ năng chuyên môn như lập trình, phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử ứng dụng; áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn; cùng các kỹ năng mềm và khả năng học tập suốt đời.

CNTT-quotation

Ưu điểm chương trình ngành Công nghệ thông tin

  • Chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA.
  • Trải nghiệm kiến thức thực tiễn qua các đồ án và thực tập tại doanh nghiệp.
  • Nắm bắt, làm chủ xu hướng công nghệ với chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên.

Cơ hội việc làm

  • Chuyên viên phát triển/kiểm thử phần mềm
  • Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu
  • Kỹ sư hệ thống thông tin
  • Kỹ sư phần mềm

 

Liên kết nhanh

Đối tác

Ngành đào tạo khác

Tin mới