Nhảy đến nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển

image 1991
Thành lập trường Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen
Trở thành trường bán công
image 1994
image 1999
Thành lập trường Cao đẳng bán công Hoa Sen
Khánh thành cơ sở 2 Quang Trung
image 2001
image 2006
Thành lập trường Đại Học Hoa Sen.
Khánh thành Trụ sở chính hiện đại Nguyễn Văn Tráng nâng tầm CSVC của ĐH Hoa Sen lên đẳng cấp quốc tế
image 2013
image 2015
Khoa Kinh tế & Quản trị HSU có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ)
Thành viên thuộc hệ thống Đại Học tập đoàn giáo dục
Nguyễn Hoàng
(NHG)
image 2018
image 2019
7 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó có 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 2 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA
Đạt chuẩn kiểm định chất lượng Quốc gia
image 2020
image 2021
Đạt chuẩn QS-Stars
4 sao, 10 chương trình đại chuẩn kiểm định quốc tế, trong đó 5 chương trình đạt chuẩn ACBSP & 5 chương trình đạt chuẩn
AUN-QA