Nhảy đến nội dung

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế của Đại học Hoa Sen nhằm đào tạo ra đội ngũ cử nhân Luật chất lượng cao, có kiến thức vững vàng và các kỹ năng cần thiết để tham gia tư vấn pháp luật. Ngành học được xây dựng theo phương châm đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tế của xã hội, có sự nhấn mạnh đến các kiến thức pháp lý liên quan hội nhập và phát triển kinh tế trong thời đại công nghệ số.

Ưu điểm chương trình ngành Luật kinh tế

  • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế từ đối tượng đào tạo, cơ sở sử dụng lao động và được tư vấn, xây dựng và phát triển bởi đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành.
  • Chú trọng lồng ghép kiến thức thực tiễn trong từng môn học.
  • Thời gian học linh hoạt, thuận tiện cho người học.
  • Ngành học có nhiều cơ hội nghề nghiệp để lựa chọn, có thể làm việc cho tổ chức hoặc hành nghề độc lập.

Cơ hội việc làm

  • Chuyên viên/quản lý bộ phận Pháp chế/ Pháp lý tại các doanh nghiệp.
  • Thư ký nghiệp vụ, trợ lý cho luật sư tại các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, Trung tâm bán đấu giá tài sản, Trung tâm hòa giải, Trọng tài thương mại, Trợ giúp pháp lý, Chuyên viên tư vấn ở các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
  • Chuyên viên tại bộ phận quản trị rủi ro kinh doanh, quản lý nhân sự, hành chính văn phòng.
  • Cơ hội nâng cao nghề nghiệp để trở thành: Luật sư, Công chứng viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Giảng viên, …

 

Liên kết nhanh

Đối tác

Ngành đào tạo khác

Tin mới