Nhảy đến nội dung

Thông báo về Lịch sinh hoạt đầu khoá chương trình Đại học từ xa Học Kỳ 1 - năm học 2023-2024

Thông báo Khai giảng chương trình Đại học từ xa Học kỳ 1-Năm học 2023-2024 (Mã học kỳ 2371)

                                                THÔNG BÁO

                           KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TỪ XA

                      HỌC KỲ 1– NĂM HỌC 2023-2024 (MÃ HỌC KỲ 2371)

 Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-ĐHHS ngày 21/03/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen về việc ban hành Chương trình Đào tạo từ xa bậc Đại học Khóa 2022;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-ĐHHS ngày 05/09/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen về việc ban hành Chương trình Đào tạo ngành Marketing bậc Đại học Khóa 2022 (hệ Đào tạo trực tuyến);

Viện Đào tạo trực tuyến trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc khai giảng học kỳ 2371 – năm học 2023-2024 chương trình Đào tạo từ xa như sau:

I.  Lịch khai giảng HK1 – năm học 2022-2023 (Mã học kỳ: 2371)

1. Lịch sinh hoạt trực tuyến đầu khóa: 18:00-19:00_Thứ sáu, ngày 08/09/2023

2. Hình thức sinh hoạt trực tuyến thông qua Google meet theo link:  https://meet.google.com/xcz-xmdz-upi

3. Thời gian hiệu lực học kỳ (Mã HK2371): từ 11/09/2023 đến 07/01/2024

4. Thời gian bắt đầu học kỳ: Thứ hai ngày 11/09/2023.

5. Thời gian kết thúc và thi cuối học kỳ: Tuần 16 từ ngày 25/12/2023 đến 31/12/2023.

6. Hình thức học: học online trên trang học liệu (Mlearning) của Chương trình Đại học trực tuyến - https://dttt.hoasen.edu.vn/

7. Hình thức đánh giá giữa kỳ: Sinh viên làm bài kiểm tra giữa kỳ theo yêu cầu đề cương  môn học được cập nhật chi tiết trên trang học liệu của mỗi môn học.

8. Hình thức đánh giá cuối kỳ: Sinh viên thi tập trung tại Trạm Đào tạo theo thông báo từ Viện Đào tạo trực tuyến.

II. Thông tin Thời khóa biểu và các buổi hỗ trợ trực tuyến (Q&A) trong chương trình

Sinh viên xem tại phụ lục đính kèm thông báo này.

III. Hướng dẫn học tập trên trang học liệu chương trình Đại học từ xa

1. Sinh viên đăng nhập vào trang học liệu chương trình bằng tài khoản Sinh viên Hoa sen: https://dttt.hoasen.edu.vn/

2. Xem môn học của Ngành đăng ký.

3. Xem video học liệu, tài liệu tham khảo và làm các bài tập theo yêu cầu của môn học.

IV.  Hướng dẫn xem Thời khóa biểu và các môn học trong học kỳ trên hệ thống thông  tin Sinh viên

- Thời khóa biểu HK1 – năm học 2023-2024 (mã học kỳ: 2371) được công bố vào ngày 31/08/2023, Sinh viên xem Thời khóa biểu theo 02 cách như sau:

=> Tại app Hoa Sen: (Sinh viên tải app “’Đại học Hoa Sen” trên ứng dụng App Store của hệ điều hành IOS hoặc trên ứng dụng Google Play của hệ điều hành Android)

-  Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Sinh viên.

-  Vào mục “Thời khóa biểu”, chọn “Làm mới TKB” để xem thông tin.

=> Tại hệ thống thông tin Sinh viên: http://htttsv.hoasen.edu.vn/

-  Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Sinh viên.

-  Vào mục “Đăng ký môn học” à“Thời khóa biểu tuần” hoặc“Thời khóa biểu cá nhân”

V. Một số quy định

1. Quy định về các môn học:

- Trong năm học đầu tiên, Sinh viên sẽ học theo lộ trình trường đã sắp xếp.

- Sinh viên tham khảo kế hoạch học tập của các ngành tại website của Chương trình Đào tạo từ xa: https://online.hoasen.edu.vn

2.  Thông tin liên lạc

a. Viện Đào tạo trực tuyến

- Phòng 704 (Lầu 7) - Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- ĐT: (028) 73091991, (Ext:4828;4829;4830)

- Zalo: 0764 134 233

- Liên hệ trong giờ hành chính từ Thứ hai đến Thứ sáu:

o Buổi sáng: 08h00 đến 12h00

o Buổi chiều: 13h00 đến 17h00

- Email:

o Tư vấn tuyển sinh chương trình: tuyensinhdttt@hoasen.edu.vn

o Xét tuyển chương trình: xettuyendttt@hoasen.edu.vn

o Học vụ, giáo vụ chương trình: dt.dttt@hoasen.edu.vn

b. Hỗ trợ học phí:

-  Email: hocphi@hoasen.edu.vn

-  Điện thoại: (028) 73091991, (Ext: 4635,4636)

-  Trực tiếp: Phòng Tài chính Kế toán

· Phòng 102 (Lầu 1) - Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Liên hệ trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:

o Buổi sáng: 08h00 đến 12h00

o Buổi chiều: 13h00 đến 17h00

c. Hỗ trợ kỹ thuật (email, video học liệu)

- Email: itsupport@hoasen.edu.vn

- Trực tiếp: Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng 704 - Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Liên hệ trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:

o Buổi sáng: 08h00 đến 12h00

o Buổi chiều: 13h00 đến 17h00

d. Dịch vụ Sinh viên:

- Email: dichvusinhvien@hoasen.edu.vn

- Trực tiếp: Trung tâm trải nghiệm việc làm Sinh viên

- Phòng 001 - Trụ sở chính Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Liên hệ trong giờ hành chính từ Thứ hai đến Thứ sáu:

o Buổi sáng: 08h00 đến 12h00

o Buổi chiều: 13h00 đến 17h00

e. Lưu ý về phần nội dung thông tin email:

Nội dung email phải ghi rõ thông tin: MSSV, họ tên, lớp, nội dung cần giải đáp.

Email không có thông tin đầy đủ sẽ không nhận được phản hồi.

                                                                                              KT VIỆN TRƯỞNG

                                                                                            PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                    VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                          Nguyễn Thị Yến Hồng

Bản gốc đã ký tại đây.

Hướng dẫn đổi mật khẩu tại đây.

Hướng dẫn sử dụng E-learning tại đây.