Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc Thi cuối kỳ 2371

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 

Số: 81 /TB-ĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

                                 THÔNG BÁO

                      V/v Thi cuối học kỳ 2371

 

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2023-2024 và đề cương môn học của Chương trình Đào tạo từ xa. 

Viện Đào tạo trực tuyến thông báo lịch thi cuối học kỳ năm học 2023-2024 (Mã học kỳ 2371) như sau:

I. Thông tin môn thi, thời gian, hình thức thi

Sinh viên xem Phụ lục đính kèm theo Thông báo.

II. Trạm thi

Đối với các môn thi tập trung, Sinh viên sẽ thi tập trung tại Trạm thi sau:

 • Trường Đại Học Hoa Sen: Cơ sở Thành Thái – 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
 • Ngày Thi: Chủ Nhật ngày 07/01/2024
 • Thời gian thi: từ 07h30 đến 17h00

III. Quy định trình bày và hướng dẫn nộp bài tiểu luận cuối kỳ

 1. Quy định trình bày tiểu luận 
  • Sinh viên trình bày theo mẫu trình bày tiểu luận sẽ được cập nhật tại lớp “Thi cuối kỳ” của từng môn trên trang học liệu.
  • Đối với các môn học đặc thù quy định mẫu báo cáo theo chuẩn ISO, sinh viên sẽ làm theo yêu cầu từ Giảng viên phụ trách.
 2.  Quy định nộp bài tiểu luận

Sinh viên sẽ nộp theo 02 (hai) hình thức sau:

       2.1 Nộp bài trên trang học liệu

 • Sinh viên nộp bài trên trang học liệu ở lớp “Thi cuối kỳ” của môn học.
 • Thời gian nộp bài theo quy định đã thông báo qua email sinh viên.
 • Sinh viên nộp bài trên trang học liệu của môn học theo định dạng: file.pdf
 • Quy định đặt tên file : Họ tên_MSSV

      2.2 Nộp bài trực tiếp tại Viện Đào tạo trực tuyến

 • Sinh viên in bài tiểu luận môn học đã nộp trên trang học liệu, ký tên và ghi rõ họ tên và gửi trực tiếp hoặc Bưu điện theo thông tin:

       Nơi nhận: Viện Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen

       Phòng 704 (Lầu 7) – Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1

 

                                                                                                                         KT VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                       PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                               VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                      Nguyễn Thị Yến Hồng

Bản gốc đã ký tại đây.