Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc Thi cuối kỳ 2372

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Số: 126/TB-ĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

                                            THÔNG BÁO

                                                                                V/v Thi cuối học kỳ 2372

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2023-2024 và đề cương môn học của Chương trình Đào tạo từ xa. Viện Đào tạo trực tuyến thông báo lịch thi cuối học kỳ năm học 2023-2024 (Mã học kỳ 2372) như sau:

I. Thông tin môn thi, thời gian, hình thức thi

Sinh viên xem Phụ lục đính kèm theo Thông báo.

II. Đối với các môn thi trực tiếp tại Điểm thi

  • Địa điểm thi: Trường Đại hoc Hoa Sen, Cơ sở Thành Thái – 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10
  • Ngày thi: Chủ Nhật - ngày 12/05/2024
  • Thời gian thi: theo lịch thi thông báo cụ thể

III. Đối với các môn thi theo hình thức báo cáo cuối kỳ

1. Quy định trình bày tiểu luận

  • Sinh viên trình bày theo mẫu trình bày tiểu luận sẽ được cập nhật tại lớp “Thi cuối kỳ” của từng môn trên trang học liệu.
  • Đối với các môn học đặc thù quy định mẫu báo cáo theo chuẩn ISO, sinh viên sẽ làm theo yêu cầu từ Giảng viên phụ trách.

2. Quy định nộp bài tiểu luận

Sinh viên sẽ nộp theo 02 (hai) hình thức sau:

2.1 Nộp bài trên trang học liệu

  • Sinh viên nộp bài trên trang học liệu ở lớp “Thi cuối kỳ” của môn học.
  • Thời gian nộp bài theo quy định đã thông báo qua email sinh viên.
  • Sinh viên nộp bài trên trang học liệu của môn học theo định dạng: file.pdf
  • Quy định đặt tên file : Họ tên_MSSV

2.2 Nộp bài trực tiếp tại Viện Đào tạo trực tuyến

  • Sinh viên in bài tiểu luận môn học đã nộp trên trang học liệu, ký tên và ghi rõ họ tên và gửi trực tiếp hoặc Bưu điện theo thông tin:

Nơi nhận: Viện Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen

Phòng 706 (Lầu 7) – Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1

                                                                                                                                           KT VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                         PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                 VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

                                                                                                                            (đã ký) 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Yến Hồng

 

Xem bản gốc tại đây.