Nhảy đến nội dung

Buổi sinh hoạt đầu Khóa 4 năm 2023

Vừa qua, Viện Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa Khóa 4 năm 2023 đối với sinh viên 05 ngành:

  • Công nghệ thông tin
  • Luật kinh tế
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quản trị kinh doanh
  • Marketing.

Buổi sinh hoạt đầu khóa

Buổi sinh hoạt đầu khóa hỗ trợ cho học viên trong việc:

  1. Hiểu rõ các DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN, QUY CHẾ - QUY ĐỊNH và các THÔNG TIN CẦN THIẾT cho quá trình học tập tại Trường Đại học Hoa Sen của Chương trình Đào tạo Đại học Trực tuyến.
  2. Nắm được phương pháp học tập trực tuyến cho lộ trình chương trình học.

Buổi sinh hoạt đầu khóađ1

Chào mừng các bạn học viên đến với Trường Đại học Hoa Sen. Chúc các bạn học tập tốt và thành công trong sự nghiệp.