Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ XA) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Viện Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen thông tin đến sinh viên về việc khai giảng HK2 - năm học 2022 - 2023 (Mã học kỳ: 2272) áp dụng cho sinh viên Khóa 1, Khóa 2 chương trình Đại học trực tuyến (từ xa) như sau: 

25.TB-ĐTTT_03-01-2022_về việc khai giảng HK2 Năm học 2022-2023 ĐTTT

Khai giảng

khai giảng 2

khai giảng 3